Der var 3, der var 4, de var 5 havørne, kridtstøv og endelig traner

This post is also available in: English

Påskeferien er slut og B&U er tilbage i dagligdagen igen, men vores læsere af B&U Bloggen skal ikke snydes for et lille indlæg og billeder fra feriens sidste dage.


Både søndag og mandag (Påskedag og 2. Påskedag) strålede solen fra en mere eller mindre skyfri himmel, nattefrosten herskede stadig, men solen fik mere og mere magt, hvilket betød at dagstemperaturen sneg sig over 0 gr. C. Vi var naturligvis i felten og obse begge dage.

Om søndagen gav Ulvshale-Nyord 7-8 forskellige havørne med den lille ø Tyreholm som deres absolutte foretrukne opholdssted. Først sad der tre på taget af hytten på øen. Så var der pludselig fire og mindsandten om der ikke dukkede en femte op – fedt. På trods af skarpt modlys (vi obsede fra fugletårnet på Nyord) vurderede vi, at de alle var yngre fugle. Pludselig lettede en sjette havørn fra øen og mens vi fulgte den flyve mod fløj Sjælland afslørede den hvide hale, at det var en adult fugl. Der ud over sad en yngre havørn På en isskruning øst for Nyord og en anden trak i sydvestlig retning over Ulvshaleskoven. Det blev også til tre røde glenter og en ung vandrefalk. Og så blev det endelig til traner i påskeferien. Under frokosten hjemme som vi indtog på terrassen trak to flokke traner over haven. Først en flok på 42 og lidt efter en på 25. Vi skulle helt sikkert til Møns Klint næste dag.

Fire havørne på taget. Tyreholm (håndholdt digiscoping).

Og så var der fem havørn. Tyreholm (håndholdt digiscoping).

Mandag tilbragte vi ved Jættebrink på Møns Klint lige syd for Klinteskoven sammen med nogle af de andre lokale fuglefolk (ja vi føler os altså efterhånden som en del af de lokale). Alle satsede på at der for alvor kom gang i fuglenes forårstræk og især nogle trækkende traner og rovfugle. Og der komme også traner – omkring en 600 stykker, der trak over en bred front. Alle flokke blev talt mange gange (var der 70 eller 82 i den ene af flokkene langt ude over Østerrsøen?). Det var ikke historiens største trækdag men der skete dog lidt hele tiden. Sanglærker, engpibere, rørspurve, mejser, hulduer og en gulirisk passerede obsposten. Vi så et par ravne, rørhøg, fiskeørn, duehøg, røde glenter og 4-5 havørne og naturligvis en lokal vandrefalk, spurvehøge og musvåger. Og så er de blå anemoner også ved at komme frem i Klinteskoven. Men dagen gik og vi måtte til at børste kridtstøvet af. Ja det støver derude på klinten – der lå et fint tyndt lag kridt over det hele. Det var et resultater af påsken tørre vejr og den i starten af perioden kraftige østenvind. Men det var en god og hyggelig dag at afslutte påsken med.

UDA 02-04-2013, kl. 21.03

Der hygges. Bente, Birgit og Henny på Jættebrink, Møns Klint.
Der obses. Ole og Per på Jættebrink, Møns Klint.
Der fotograferes. Leif på Jættebrink, Møns Klint.
Der obses. Palle på Jættebrink, Møns Klint.
Forårstegn. Blå Anemone i Klinteskoven, Møns Klint.

1 thoughts on “Der var 3, der var 4, de var 5 havørne, kridtstøv og endelig traner”

Comments are closed.