Regnvejr, Golfers, Birders and Surfers Paradise

This post is also available in: English

[Torsdag 26042012]
WTF! Vivar godt klar over, at vejret skulle blive ustadigt med mulighed for regn. Menat det ligefrem skulle p**** ned fra morgenstunden, havde vi ikke lige setkomme! Udsigten fra værelse 317 var præget af meget lavt hængende skyer ogdårlig sigtbarhed så det så ikke så lovende ud. Men så er det jo godt man erforberedt og har taget regntøj med på ferie (bitter erfaring), så en smule regnskulle ikke forhindre os i at komme ud og se på vandfugle.
Påvej til Quinta de Lago, der er lokaliseret vest for Faro Lufthavn, fik vi lejlighedtil at prøve, hvordan det er at sidde i den portugisiske morgenmyldretidstrafik.Ja okay det kunne ikke måle sig med Køge Bugt Motorvejen, men når der nu ikkehar været den store trafik de andre dage, så kan en enkelt vejindsnævring pga. vejarbejdegodt føles af meget. Til gengæld var der ikke så meget trafik da vi var kommetpå den anden side, at Faro, der var det mere alle de små veje, der enten varlukket eller ikke fandtes på det kortmateriale vi kørte med, men det lykkedes,at komme frem og parkere. Området omkring Quinta de Lago er meget spændende medforskellige naturtyper. Der er tidevandspåvirket saltmarsk, salinaer,sandstrand og klitter, ferskvandssøer, krat, haver og nogle meget store ogveltrimmede græsplæner med en masse små flag.
Detregnede – ikke voldsomt – da vi begyndte vores tur i området og på trods afvejret var der mange fugle. Hovedsagligt vadefugle på de blotlagtemudderflader, bl.a. en Damklire. Der var også mange ’Vinkende krabber’. Efter enkop kaffe på en lille café ved stranden forsatte vi videre i området. Vi komind langs de store græsplæner, hvor der var gang i golfspillene. Og det var herpå goldbanerne Sultanhønsene gik og fouragerede sammen Rørhøns, Blishøns, Hærfugleog Blåskader. Fra et fugletårn så vi Sorthovedet Væverfugl, Purpur- ogDværghejre. Lidt derfra så vi Helena Astrild og Sort Ibis.

Detblev tørvejr, og ikke bare tørvejr – vejret klarede op og solen kom frem og detblev helt varmt. Så fra at det virkede helt håbløst blev det faktisk ganskeglimrende. Quinta de Lago var på ingen måde overrendt, hvilket tildels skyldesvejret, men helt klart, at det er langt fra at være højsæson for turister. Vi mødtenogle engelske fuglefolk undervejs, der var ikke kø på golfbanerne – om detgiver ro til at lave ’hole-in-one’ ved jeg så ikke. Det var et rigtig spændendeområde set gennem fuglekiggerens kikkert, og sikkert også set fra golfcart’en ogfor den sags skyld også gennem badegæstens svømmebriller.
Surfers Paradise
Påvej hjem smuttede vi lige en tur til Ihla de Faro, hvor vi så nogle surferesurfe på bølgerne – eller det vil sige, at det meste af tiden lå de og ventedepå, at der kam en bølge de kunne surfe på. Og nu var Atlanterhavet egentligmeget roligt…
UDA/26042012